header mobile

Các bệnh viện đối tác chính của Vjiic tại Nhật Bản

  1.  Bệnh viện TOSHIBA
  2.  Bệnh viện TAKANAWA 
  3.  Bệnh viện Đại học KEIO
  4.  Tổ chức Y tế KENKO-TOTO
  5.  Bệnh viện Đại học Y TOKYO
  6.  Tổ chức  Y tế  KYOWA- AIIKU
  7.  Bệnh   viện  Quốc tế  SEIROKA
  8.  Tổ chức  Y  tế  SHINJUKU  - OIWAKE 

Ngoài ra, chúng tôi còn liên kết với hơn 100 bệnh viện và các trung tâm y tế hàng đầu thuộc tổ chức Hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản EAJ

Cập nhật lần cuối: 6/22/2017 4:35:18 PM

Về trang trước Bản in Gửi email