header mobile

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN SEIROKA MEDILOCUS

1/21/2019 9:05:09 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN SEIROKA MEDILOCUS.!

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN TAKANAWA TOKYO

1/21/2019 9:08:48 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN TAKANAWA TOKYO - NHẬT BẢN.!

Xem thêm

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO - NHẬT BẢN

1/21/2019 9:14:14 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO - NHẬT BẢN.!

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI TRUNG TÂM KHÁM BỆNH KYOWA-TỔ CHỨC Y TẾ AIIKU

1/21/2019 9:20:14 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại TRUNG TÂM KHÁM BỆNH KYOWA - TỔ CHỨC Y TẾ AIIKU.

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOKYO

1/21/2019 9:26:37 AM

VJIIC.,JSC xin giới thiệu đến mọi người một hạng mục gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOKYO.!

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU UNG THƯ QUỐC GIA ARIAKE

1/21/2019 9:30:08 AM

VJIIC.,JSC xin giới thiệu đến mọi người một hạng mục gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại VIỆN NGHIÊN CỨU UNG THƯ QUỐC GIA ARIAKE.

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN PHÍA TÂY CHIBA

1/21/2019 10:29:43 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN PHÍA TÂY CHIBA - NHẬT BẢN.!

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NHẬT BẢN

1/21/2019 10:39:01 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NHẬT BẢN.!

Xem thêm