header mobile

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN SEIROKA MEDILOCUS

9/25/2017 2:47:27 PM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN SEIROKA MEDILOCUS.!

Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN TAKANAWA TOKYO

9/26/2017 10:48:05 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN TAKANAWA TOKYO - NHẬT BẢN.!

Xem thêm

GÓI KHÁM SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO - NHẬT BẢN

8/11/2017 9:13:38 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC KEIO - NHẬT BẢN.!
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI TRUNG TÂM KHÁM BỆNH SHINJUKU OIWAKE

8/11/2017 9:15:25 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại TRUNG TÂM KHÁM BỆNH SHINJUKU OIWAKE.!
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI TRUNG TÂM KHÁM BỆNH KYOWA-TỔ CHỨC Y TẾ AIIKU

7/18/2017 3:41:12 PM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại TRUNG TÂM KHÁM BỆNH KYOWA - TỔ CHỨC Y TẾ AIIKU.
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI TRUNG TÂM KHÁM BỆNH TOHTO-TỔ CHỨC Y TẾ KENKO

8/11/2017 9:13:09 AM

Công ty du lịch chữa bệnh Nhật Bản VJIIC.,JSC xin được giới thiệu tới mọi người gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại TRUNG TÂM KHÁM BỆNH TOHTO - TỔ CHỨC Y TẾ KENKO.!
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOKYO

8/11/2017 9:10:01 AM

VJIIC.,JSC xin giới thiệu đến mọi người một hạng mục gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y TOKYO.!
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU UNG THƯ QUỐC GIA ARIAKE

8/11/2017 9:10:27 AM

VJIIC.,JSC xin giới thiệu đến mọi người một hạng mục gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại VIỆN NGHIÊN CỨU UNG THƯ QUỐC GIA ARIAKE.
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN TOSHIBA NHẬT BẢN

8/11/2017 9:11:13 AM

VJIIC.,JSC xin giới thiệu đến mọi người một hạng mục gói khám tổng quát tại Viện nghiên cứu ung thư Quốc gia Ariake - Đây là viện dẫn đầu về nghiên cứu phương pháp điều trị ung thư đầu tiên tại Nhật Bản.
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN PHÍA TÂY CHIBA

7/18/2017 3:42:48 PM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN PHÍA TÂY CHIBA - NHẬT BẢN.!
Xem thêm

GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NHẬT BẢN

8/11/2017 9:14:27 AM

Công ty du lịch khám chữa bệnh VJIIC.,JSC giới thiệu gói kiểm tra sức khỏe tổng quát tại BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NHẬT BẢN.!
Xem thêm