header mobile

Quy trình Tư vấn bệnh qua hồ sơ

6/13/2022 5:39:16 PM

   VJIIC xin gửi tới khách hàng Quy trình tư vấn bệnh tại Nhật Bản thông qua hồ sơ bệnh án (Người bệnh không trực tiếp phải sang Nhật) Xem chi tiết ở quy trình dưới dây: 

Xem thêm