header mobile

[AN NINH NHÂN DÂN] Phóng sự khởi nghiệp

"KHỞI NGHIỆP TỪ NỖI BẤT HẠNH CỦA CHÍNH MÌNH". Đó là tiêu đề Video Clip mà truyền hình Nhân Dân đã viết về công ty VJIIC. Mời quý vị và các bạn cùng xem video.

 

 

Cập nhật lần cuối: 7/22/2017 2:02:34 PM

ve trang truocVề trang trước ban inBản in gui emailGửi email


Bài viết liên quan