header mobile

[Truyền hình Nhân Dân] VJIIC - Du lịch khám chữa bệnh tại Nhật Bản

Trong chương trình "Nhịp sống kinh tế" phát sóng trên TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN đã đưa tin về dịch vụ du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại Nhật Bản của Công ty Vjiic.

 

  

Cập nhật lần cuối: 7/22/2017 2:01:56 PM

ve trang truocVề trang trước ban inBản in gui emailGửi email


Bài viết liên quan