header mobile

Truyền hình Nhân dân: Doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

[Truyền Hình Nhân Dân] Có thể thấy các doanh nghiệp hiện nay đã có ý thức trong vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội, mặt khác các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực trong việc xây dưng những chiến lược kế hoạch dài dài hạn trong hành trình cống hiến cho xã hội với những chương trình quy mô, ý nghĩa hơn mong muốn trở cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Cập nhật lần cuối: 3/11/2019 8:51:46 AM

ve trang truocVề trang trước ban inBản in gui emailGửi email


Bài viết liên quan