[Truyền hình Nhân Dân] VJIIC - Du lịch khám chữa bệnh tại Nhật Bản

Trong chương trình "Nhịp sống kinh tế" phát sóng trên TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN đã đưa tin về dịch vụ du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại Nhật Bản của Công ty Vjiic.

VJIIC


zalo
0943341333