Đào tạo Phiên dịch viên Y tế

Khoá đào tạo và cấp chứng chỉ phiên dịch viên y tế dành cho người Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản!
 
* Đơn vị tổ chức:
• Cơ quan hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ)
• Công ty CP Hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC)

Chủ tịch HĐQT - TGĐ công ty VJIICchụp hình cùng các học viên
 
 
Lắng nghe thông tin, giải đáp thắc mắc từ Cơ quan hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ)
 
 
Học tập và thảo luận
 
 
Sự hào hứng và thoải mái của các học viên

zalo
0943341333